Persoonlijk Financieel Advies bel 055 - 5 222 000

Wijziging BTW Sportvrijstelling

Diensten van sportorganisaties en sportclubs zijn vaak vrijgesteld van btw. Deze sportvrijstelling is sinds 1 januari 2019 verruimd. Dit betekent onder andere dat de sportvrijstelling dan niet alleen meer geldt voor diensten die de sportinstelling verricht aan haar leden maar ook aan niet-leden. Instellingen die geen winst beogen en een sportaccommodatie ter beschikking stellen die onontbeerlijk is voor de sportbeoefening, gaan hiervoor onder de sportvrijstelling vallen. 

Waaruit bestaat de verruiming van de sportvrijstelling? 

  • De sportvrijstelling geldt dan niet alleen meer voor diensten die de sportinstelling verricht aan haar leden maar ook aan niet-leden.
  • Instellingen die geen winst beogen en een sportaccommodatie ter beschikking stellen die onontbeerlijk is voor de sportbeoefening, gaan hiervoor onder de sportvrijstelling vallen.
  • De definitie van het begrip “winst beogen” wordt aangepast, zodat niet-commerciële instellingen onder de vrijstelling vallen.
  • Het niet beogen van winst is niet langer meer verbonden aan een activiteit als zodanig maar aan de instelling als geheel.

De wijzigingen in de sportvrijstelling kunnen gevolgen hebben voor sportclubs, sportaccomodaties etc. De Belastingdienst geeft op haar website meer informatie, maar heeft ook een PDF uitgegeven met belangrijke informatie. Deze kunt u hier downloaden.

Heeft u vragen over deze wijzigingen of wilt u advies? Neemt u dan contact met ons op.

Deel dit artikel