Voor lage WW-premie schriftelijke arbeidsovereenkomst vereist

Minister Koolmees heeft bij brief van 9 december 2019 duidelijk gemaakt dat voor de lage WW-premie een door de werkgever en werknemer ondertekende schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd vereist is. Een door beide partijen ondertekend addendum volstaat ook.

Om het aanbieden van een vast contract aantrekkelijker te maken voor werkgevers, betaalt een werkgever vanaf 1 januari 2020 een lage WW-premie over het loon van een werknemers met een vast contract en een hoge WW-premie over het loon van een werknemer met een flexibel contract. De lage WW-premie mag worden afgedragen voor werknemers met een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor een onbepaalde tijd, mits er geen sprake is van een oproepovereenkomst. In andere gevallen – behalve enkele specifieke uitzonderingen – geldt de hoge WW-premie.

Eenzijdige bevestiging niet voldoende
Echter, niet alle werkgevers stellen een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd op schrift. Als een arbeidsovereenkomst van bepaalde tijd overgaat in onbepaalde tijd, stuurt de werkgever soms alleen een e-mail ter bevestiging. De vraag was of een eenzijdige bevestiging vanuit de werkgever aan de werknemer dat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd bestaat of is ontstaan, voldoende was. Het antwoord op die vraag is dus nu gegeven en luidt: “nee”.

Om de administratieve lasten te beperken is geregeld dat werkgevers in zulke situaties niet een geheel nieuwe arbeidsovereenkomst hoeven op te maken, maar kunnen volstaan met een schriftelijk, door beide partijen ondertekend addendum bij de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst.

Voor 1 april
Uiterlijk voor 1 april 2020 dient de door beide partijen ondertekende schriftelijke arbeidsovereenkomst of het door beide partijen ondertekende schriftelijke addendum in de loonadministratie aanwezig te zijn. Daaruit moet blijken dat de werknemer reeds op uiterlijk 31 december 2019 voor onbepaalde tijd in dienst was. Als niet voor 1 april 2020 aan deze voorwaarden is voldaan maar de arbeidsovereenkomst wel voortduurt na 31 maart, is met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020 alsnog de hoge WW-premie verschuldigd.

Nieuw kennisdocument premiedifferentiatie WW
Het ministerie van SZW heeft een aangepast kennisdocument premiedifferentiatie WW uitgebracht, waarin bovenstaande informatie is opgenomen. Ook is hieraan een bijlage toegevoegd met situaties waarin een werkgever tijdelijk of blijvend een aantal uren wijzigt en de gevolgen die dat heeft voor de hoogte van de WW-premie.

Bron: VeReFi

Deel dit artikel

+