Persoonlijk Financieel Advies bel 055 - 5 222 000

Werkgever

De pensioenregeling is voor je werknemer een belangrijk onderdeel van zijn of haar arbeidsvoorwaarden. Voor jou, als werkgever, is het van belang dat de kosten van de (collectieve) pensioenregeling inzichtelijk en beheersbaar zijn en uiteraard wil je ook dat de regeling eenvoudig geadministreerd kan worden.

Een deskundig pensioenadviseur is daarbij onontbeerlijk. Wij loodsen je door de mogelijkheden en onmogelijkheden van de pensioenwetgeving en aanverwante fiscale resoluties heen. Naast een goed advies, informeren wij je werknemers individueel of collectief over de mogelijkheden die er, binnen de door jou gestelde grenzen zijn.

Employee benefits is het geheel aan voorzieningen dat je ter beschikking stelt aan je medewerkers. Je bepaalt zelf of je dat pakket beperkt tot het een aantal noodzakelijke regelingen of wellicht uitbreidt met een aantal aantrekkelijke financiële, sociale en praktische regelingen.
Redenen voor een goed pakket van employee benefits zijn bijvoorbeeld:
• Je medewerkers, naast een salaris op meer manieren motiveren en stimuleren
• Goed werkgeverschap en aantrekkelijk voor gekwalificeerd personeel
• Verplichtingen voortvloeiende uit een CAO

Wij maken een passend advies; een totaalpakket waarbij een inventarisatie wordt gemaakt van je wensen, de daaruit voortvloeiende kosten, en de mogelijke fiscale voordelen. Ook organiseren wij graag voor je personeel een informatiebijeenkomst, waarbij mogelijke vragen gelijk beantwoord kunnen worden.