DGA

Persoonlijke financiële planning
Als directeur groot aandeelhouder heeft u een bijzondere (fiscale) positie. Naast uw onderneming heeft u uiteraard de wens om voor u zelf en uw partner en of gezin te zorgen, nu en in de toekomst. Uw financiële situatie, uw wensen en doelen en uw toekomstplannen vormen de basis  van een uitgebreid financieel advies. Wij nemen de huidige inkomens- en vermogenssituatie als uitgangspunt voor de toekomst. Daarbij kunnen verschillende scenario’s, zoals vervroegde pensionering, het inkomen bij arbeidsongeschiktheid of na overlijden de revue passeren.

Collectief pensioen
Indien u in uw rol van DGA werkgever bent , heeft u ook nog een verantwoordelijke taak om de wettelijke verplichtingen ten aanzien van uw medewerkers te vervullen. Bovendien wenst u goed voor uw medewerkers te zorgen, immers maken zij een groot deel uit van uw succes. De pensioenregeling  is voor uw werknemer  een belangrijk onderdeel van zijn of haar  arbeidsvoorwaarden. Voor u, als werkgever, is het van belang dat de kosten van de (collectieve) pensioenregeling inzichtelijk en beheersbaar zijn. U wilt ook dat de regeling eenvoudig geadministreerd kan worden.

Bovendien heeft u de wens om de regeling te allen tijden aan te kunnen passen aan gewijzigde wensen of omstandigheden. Binnen een collectief contract is het mogelijk om voor iedere werknemer zoveel mogelijk vrijheid te creëren. De regeling moet passen binnen de steeds veranderende fiscale wetgeving en de voorwaarden die de Pensioenwet aan pensioentoezeggingen stelt.

Een deskundig pensioenadviseur is daarbij onontbeerlijk. Onze adviseurs zijn erkend Register Pensioenadviseur RPA. Wij loodsen u door de mogelijkheden en onmogelijkheden van de pensioenwetgeving en aanverwante fiscale resoluties heen. Naast een goed advies, informeren wij uw werknemers individueel of collectief over de mogelijkheden die er, binnen de door u gestelde grenzen zijn. Zodat u en uw werknemers tevreden zijn.

Employee benefits
Employee benefits is het geheel aan voorzieningen dat u ter beschikking stelt aan uw medewerkers. U bepaalt zelf of u dat pakket beperkt tot het een aantal noodzakelijke regelingen of wellicht uitbreidt met een aantal aantrekkelijke financiële, sociale en praktische regelingen.

Redenen voor een goed pakket van employee benefits zijn bijvoorbeeld:

  • Uw medewerkers, naast een salaris op meer manieren motiveren en stimuleren
  • Goed werkgeverschap en aantrekkelijk voor gekwalificeerde medewerkers
  • De financiële fitheid van uw medewerkers wordt voor u als werkgever steeds belangrijker!

Wij  maken voor u een passend advies. Een totaalpakket waarbij  een inventarisatie wordt gemaakt van uw wensen, de daaruit voortvloeiende kosten, en de mogelijke fiscale voordelen. Ook organiseren wij graag voor uw medewerkers  een informatiebijeenkomst,  waarbij mogelijke vragen gelijk beantwoord kunnen worden.