Pensioen & Inkomen

Voor werkgevers
U bent werkgever. U bent als leidinggevende of directeur verantwoordelijk voor de arbeidsvoorwaarden van uw onderneming. U wilt zorgvuldig omgaan met de verplichtingen ten opzichte van uw medewerkers in de vorm van een goede pensioenvoorziening en interessante employee benefits. Uiteraard wilt u hierbij de kosten beheersbaar houden en uw keuzes baseren op basis van een onafhankelijk en weloverwogen advies.

Voor ondernemers
U bent ondernemer met of zonder personeel (ZZP). U bent ofwel zelfstandig ondernemer of directeur groot aandeelhouder, dat wil zeggen u bent naast directeur ook tenminste 10% van de aandelen in het bedrijf bezit. U bent gedreven om door de juiste combinatie van arbeid, kapitaal en kennis uw bedrijf te leiden. U bent voortdurend op zoek naar goede marktkansen met als doel een stabiele en winstgevende bedrijfssituatie. Ook kan u zelfstandig ondernemer zijn omdat u een zogenaamd vrij beroep uitoefent, u bent bijvoorbeeld medisch specialist, tandarts, apotheker, huisarts of kunstenaar.

Voor de Directeur- grootaandeelhouder (DGA)
Als directeur groot aandeelhouder heeft u een bijzondere (fiscale) positie. Naast uw onderneming heeft u uiteraard de wens om voor u zelf en uw partner en of gezin te zorgen, nu en in de toekomst. Uw financiële situatie, uw wensen en doelen en uw toekomstplannen vormen de basis van een uitgebreid financieel advies. Wij nemen de huidige inkomens- en vermogenssituatie als uitgangspunt voor de toekomst. Daarbij kunnen verschillende scenario’s, zoals vervroegde pensionering, het inkomen bij arbeidsongeschiktheid of na overlijden de revue passeren.