Inventarisatie i.v.m. expiratie lijfrenteverzekering

U oriënteert zich op de mogelijkheden van uw expirerende lijfrente. HuninkDorgelo kan u hierbij ondersteuning verlenen. In dit formulier geven wij u de belangrijkste informatie over onze dienstverlening en onze beloning. Het is belangrijk dat u voorafgaand aan het moment dat u van onze diensten gebruik maakt, kennis neemt van dit document en verklaart dat u hiermee akkoord gaat.

Onze dienstverlening
U hebt een ruime keuze in lijfrentevoorzieningen. Elke keuze heeft bepaalde voor- en nadelen.
Voor u is het zeer belangrijk dat u díe oplossing kiest die past bij uw specifieke situatie. Onze taak is
u te helpen om het expiratiekapitaal dusdanig te gebruiken dat het goed aansluit bij uw individuele situatie.