Informatie over de Arbodienstverlening

Het uitgangspunt van de Arbeidsomstandighedenwet is dat u als werkgever zorgt voor de veiligheid en gezondheid van uw werknemers met betrekking tot alle met de arbeid verbonden aspecten.
Daartoe dient u een beleid te voeren dat gericht is op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden.

Deskundige bijstand
Bij de invulling van een aantal verplichtingen uit de Arbeidsomstandighedenwet dient u zich als werkgever deskundig bij te laten staan. U kunt deze ondersteuning inkopen bij een arbodienst, maar ook een gecertificeerde arbodeskundige, zoals een bedrijfsarts, arbeidshygiënist, veiligheidsdeskundige of arbeids- en organisatiedeskundige, volstaat.

Als werkgever bent u verplicht om de arbodienst of arbodeskundige te gebruiken voor het uitvoeren van de volgende werkzaamheden:

  • het opstellen en toetsen van de risico inventarisatie en – evaluatie (RI&E);
  • de verzuimbegeleiding van uw werknemers;
  • het preventief medisch onderzoek;
  • de functiegerichte aanstellingskeuringen.

Risico-inventarisatie en –evaluatie
Als werkgever bent u wettelijk verplicht om een Risico-inventarisatie en -evaluatie (hierna: RI&E) uit te voeren en een daaruit voortvloeiend plan van aanpak op te stellen. Met de RI&E worden de arbogerelateerde risico’s binnen uw organisatie in kaart gebracht en wordt ook vastgesteld hoe, wanneer en door wie de risico’s worden beperkt of opgeheven.

De RI&E dient altijd actueel te zijn en heeft tot doel dat werkgever en werknemer voortdurend blijven nadenken over veilig werken en het voorkomen van risico’s op de werkvloer. De RI&E moet schriftelijk worden vastgelegd en worden getoetst door een gecertificeerde arbodienst of gecertificeerde arbodeskundige.

Organisaties met maximaal 25 werknemers, die gebruik maken van een erkend of in de CAO vastgelegd RI&E-instrument, hoeven de RI&E niet te laten toetsen. De inspectie SZW zal bij inspectiebezoeken altijd vragen naar de aanwezigheid van de RI&E. Bij het ontbreken daarvan volgt een waarschuwing deze alsnog op te (laten) stellen. Indien een (getoetste) RI&E blijft ontbreken wordt uiteindelijk een bestuurlijke boete opgelegd.

Deel dit artikel

+