Het nieuwe pensioenstelsel: een update

Op 12 juni 2020 werden de plannen om het pensioenstelsel ingrijpend te wijzigen gepresenteerd door het kabinet en sociale partners. Dit is een vervolg op het pensioenakkoord van 2019. De achterban van de sociale partners dienen nog akkoord te geven. Daarna kan het worden voorgelegd aan de Tweede Kamer.

Pensioen toekomstbestendig, de belangrijkste afspraken:
Het doel is het creëren van een toekomstbestendig stelsel. Een stelsel dat aansluit bij de ontwikkelingen in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. Waarin zicht is op behoud van koopkracht, en dat transparanter en persoonlijker is dan het huidige stelsel. De belangrijkste afspraken:

  • Het pensioen beweegt directer mee met de ontwikkelingen binnen de economie.
  • Pensioenopbouw verloopt voortaan via een vlakke, leeftijdsonafhankelijke premie.
  • Wie met pensioen gaat, kan tot 10% van het opgebouwde pensioen in één keer opnemen.

Iedereen dezelfde premie
Een gelijke (vlakke) premie voor iedere deelnemer, ongeacht de leeftijd. Dat is de meest fundamentele verandering in het stelsel. Nu kennen veel verzekerde pensioenregelingen nog een oplopende premie. Hoe ouder de werknemer, hoe hoger de inleg.

Individueler en flexibeler
Het pensioenstelsel beweegt al langere tijd richting individueler en flexibeler pensioen. Eigen beleggingskeuzes. Beleggen brengt uiteraard risico’s met zich mee, maar ook kansen op een hoger pensioen. Door te werken met lifecycle beleggingen, blijven de risico’s zo klein mogelijk en het rendement zo goed mogelijk. Ook individuele keuze voor extra pensioensparen is bij veel werkgevers al mogelijk.

Bedrag ineens is een nieuwe mogelijkheid
Nieuw is de optie voor werknemers om een deel van het pensioen als bedrag ineens te laten uitbetalen, in plaats van maandelijks. Dit kan tot maximaal 10% van het pensioenkapitaal. Men kan hierbij zelf besteding zoeken. Aflossing hypotheek, verbouwing, schuld aflossen, een auto te kopen of een mooie reis.

Compensatievraagstuk als grote opgave
Door de overgang op de vlakke premie gaan veel werknemers die nu al in een pensioenregeling zitten er in pensioenambitie op achteruit. Dit komt doordat zij in de regeling gestart zijn met een lagere premie dan de vlakke premie. Zij hebben een hogere premie in de toekomst nodig om op het oorspronkelijk geplande pensioen uit te komen. Daarom is in de uitwerking van het pensioenakkoord afgesproken dat werkgevers ervoor kunnen kiezen om voor deze werknemers de bestaande (oplopende) premieregelingen te handhaven. Nieuwe deelnemers komen wel in de nieuwe regeling met vlakke premiesystematiek. Deze samenloop van oude en nieuwe pensioenregelingen kan de totale pensioenkosten verhogen. Dit is een belangrijk vraagstuk waar werkgevers en werknemers voor komen te staan: hoe betalen we dat? En wat is een eerlijke verdeling van de lasten?

Aanpassing uiterlijk per 01-01-2026
Alle verzekerde pensioenregelingen dienen uiterlijk eind 2025 te worden aangepast. Eerder voorsorteren op de nieuwe uitgangspunten kan wenselijk zijn. Laat je hierover informeren en neem contact met ons op.

Deel dit artikel