Disclaimer

HuninkDorgelo accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden op de website of door onvolledigheid op welke manier dan ook. Voor de inhoud en omvang van het gebruiksrecht dat u door HuninkDorgelo is verstrekt en voor de volledige bepalingen betreffende de omvang van de aansprakelijkheid van HuninkDorgelo, wordt verwezen naar de algemene voorwaarden van HuninkDorgelo

Deze website bevat links naar websites van derden. HuninkDorgelo is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden.

Auteursrecht
Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal op de website blijven te allen tijde voorbehouden aan HuninkDorgelo dan wel haar licentiegevers. Gebruik hiervan is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HuninkDorgelo dan wel haar licentiegevers.