Corona en privacy

De coronacrisis werpt veel vragen op, ook over hoe om te gaan met privacy. Mag je werknemers vragen of ze corona hebben? Of hun temperatuur opnemen? De Autoriteit Persoonsgegevens heeft wat meer duidelijkheid gegeven.

Geen medische gegevens verwerken
Een werkgever mag geen medische gegevens van zijn personeel verwerken. U mag uw werknemers dus niet vragen naar hun gezondheid of een test afnemen ter controle. De reden van een ziekmelding bijhouden mag ook niet.

Zelf testen mag niet
Een werkgever mag werknemers niet zelf testen op corona. Het is wel toegestaan de (bedrijfs)arts personeel te laten testen op corona. De (bedrijfs)arts deelt de uitslag vervolgens alleen met de werknemer. Is de werknemer ziek, dan kan hij of zij zich op de gebruikelijke manier ziek melden.

Heeft een werknemer verkoudheids- of griepverschijnselen? Dan mag de werkgever deze werknemer – onder de bijzondere omstandigheden van de coronacrisis – naar huis sturen. Ook mag een werkgever de werknemer altijd vragen om contact op te nemen met de bedrijfsarts, arbodienst of huisarts voor controle.

Volgens EDPB wel mogelijk werknemers met corona te registeren
De EDPB, zeg maar de Europese Autoriteit Persoonsgegevens, heeft eerder deze week een persbericht uitgestuurd waarin wordt aangegeven dat werkgevers, zonder toestemming van de werknemer, persoonsgegevens mogen verwerken in verband met het coronavirus. De grondslag is dan artikel 9 lid 2 sub i AVG (volksgezondheid). Daarnaast hebben werkgevers ook een belang vanwege hun verantwoordelijkheid voor een veilige werkplek en gezonde werkomgeving en met het oog op bijvoorbeeld arbeidsvoorwaarden etc. Uiteraard moet de beveiliging op orde zijn en mogen alleen die gegevens verwerkt worden die ook noodzakelijk zijn voor het betreffende doel. Dit biedt dus de mogelijkheid om medewerkers die hun werk nog wel zouden kunnen doen maar symptomen van corona hebben of vanwege andere omstandigheden niet kunnen werken, te registreren. Hiermee wordt het standpunt van de Autoriteit Persoonsgegevens overruled.

(bron: WVO Advocaten).

Deel dit artikel

+