Persoonlijk Financieel Advies bel 055 - 5 222 000

Compensatie in beschikbare premieregeling?

Alle pensioenregelingen zullen in de toekomst gebaseerd zijn op een vaste, leeftijdsonafhankelijke premie. Dit is een van de punten in het principeakkoord dat recent is gepresenteerd. In dit artikel wordt de impact daarvan uitgewerkt bij een beschikbare premieregeling. Bij andere regelingen, zoals middelloonregelingen bij pensioenfondsen en verzekeraars, is het effect vergelijkbaar.

Bij een beschikbare premieregeling is sprake van een premie die stijgt met de leeftijd. De overgang op een leeftijdsonafhankelijke premie heeft voor vrijwel alle werknemers tot gevolg dat de totale toekomstige leeftijdsonafhankelijke premies lager zijn dan de totale toekomstige huidige staffelpremies. Dit leidt tot een lager verwacht pensioen. Is hier compensatie op zijn plaats? Het antwoord is volgens ons “ja”.

Inzicht in gevolgen en berekening compensatie
Op basis van het werknemersbestand, de huidige en de nieuwe pensioenpremies, en enkele uitgangspunten (economisch en demografisch) kunnen de gevolgen voor pensioenpremies en pensioenresultaten worden bepaald. Als tweede stap kan de compensatie worden berekend voor elk geboortejaar.

Onderstaand geven we inzicht in berekeningen voor een stabiel werknemersbestand met 50 werknemers (leeftijd 18 tot en met 67 jaar) en enkele eenvoudige uitgangspunten.

Kostenneutrale oplossing
De gemiddelde premie in ons voorbeeld is ongeveer 16% van de pensioengrondslagsom. Als we in het nieuwe stelsel deze premie toekennen aan elke werknemer, dan is het effect op de totale pensioenpremie per jaar (links) en pensioenresultaat (rechts) als volgt:

De pensioenkosten blijven in deze situatie gelijk (de oranje lijn is gelijk aan de roze lijn en daardoor niet zichtbaar). Het effect op het kapitaal op pensioendatum is aanzienlijk, vooral als we alleen kijken naar de toekomst. Jonge deelnemers krijgen nu een hogere premie en komen beter uit dan in de oude situatie. De oudere werknemers gaan er op achteruit. Als rekening wordt gehouden met het al opgebouwde pensioenkapitaal, dan zien we bij werknemers van middelbare leeftijd de grootste achteruitgang.

Pensioenneutrale oplossing
Voor de pensioenneutrale oplossing bepalen we eerst de premie die een 18-jarige deelnemer nodig heeft om hetzelfde verwachte pensioenkapitaal te bereiken als op basis van de huidige staffel. Deze premie (ongeveer 13% van de pensioengrondslag) hanteren we als vaste premie. Gedurende de eerste 10 jaar wordt deze verhoogd met een compensatiepremie welke alleen afhangt van het geboortejaar. De totale pensioenpremie per jaar (links) en het pensioenresultaat (rechts) zien er nu als volgt uit:

Het pensioenresultaat is voor iedereen 100%, aangezien we volledig compenseren (de donkerblauwe lijn is gelijk aan de groene lijn en daardoor niet zichtbaar). De pensioenkosten zijn gedurende de eerste 10 jaar (gekozen compensatieperiode) hoger en na deze 10 jaar lager dan in de oude situatie. De pensioenkosten nemen gedurende de eerste 10 jaar af, doordat werknemers met hoge compensatie (hoogste leeftijden) met pensioen gaan en worden vervangen door nieuwe 18-jarige deelnemers (waarvoor geen compensatie geldt).

Ten opzichte van de huidige staffelpremie stijgen in dit voorbeeld de pensioenkosten in de eerste 10 jaar met gemiddeld circa 50%.

Transitiekader
Het kabinet zal een transitiekader voorstellen, waarbinnen de compensatie vastgesteld moet worden. Binnen dit kader zal onder andere de maximale fiscaal aftrekbare pensioenpremie worden vastgesteld.

Bron: LCP

Deel dit artikel

+