AOW-gat bij WAO, WIA-gat bij AOW

Eind vorige maand beantwoordde minister Koolmees van Sociale Zaken & Werkgelegenheid een aantal Kamervragen van de PvdA over WAO’ers met een WAO-hiaat-verzekeringsuitkering. De partij wilde weten of deze hiaat-uitkering een eindleeftijd kent die gekoppeld is aan de AOW-leeftijd en zo niet, of de minister dit alsnog wil regelen.

Dit gaat over uitkeringen van WAO-gat-verzekeringen die lang geleden (in het WAO-tijdperk) zijn geadviseerd en bij huidige WAO’ers nog tot uitkering komen. Steeds meer betrokkenen naderen de eindstreep en hierbij komt naar voren dat de eindleeftijd van de privaat gesloten WAO-uitkering niet aansluit bij de wettelijke AOW-eindleeftijd. Deze is namelijk een eindje naar achteren geschoven, met als gevolg een financieel probleem. Ditzelfde kan ook gebeuren met WIA-gerechtigden; daarom is aandacht hiervoor op z’n plaats. De politiek doet niets en de verzekeraars ook niet (voor oude zaken). Oplossing? Onderkennen en bijsparen?

WAO-eindleeftijd
De WAO-hiaat-uitkeringen stoppen normaliter bij eindleeftijd 65 jaar en Koolmees peinst er niet over om daar iets aan te veranderen (als hij dat al zou kunnen). Hij stelt dat de wettelijke WAO-uitkering al uitkeert tot de verhoogde AOW-leeftijd. Die WAO-uitkering zou op zichzelf voldoende inkomensbescherming moeten bieden voor de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid. Daarnaast bestaat recht op de Toeslagenwet, mocht het totale (gezins-)inkomen van de WAO-gerechtigde onder het sociaal minimum liggen. De minister wil zich niet bemoeien met private verzekeringscontracten, maar verwacht dat een vaste koppeling aan de AOW-leeftijd ongewenst is, vanwege het verhogende effect op de premies.

WIA-eindleeftijd
WAO-gerechtigden met een private verzekeringsuitkering kunnen er, tussen de eindleeftijd van de hiaat-verzekering en de AOW-leeftijd, dus in inkomen op achteruit gaan. Dit speelt vanzelfsprekend ook voor WIA-gerechtigde werknemers. De meeste WIA-aanvullingsverzekeringen kennen inmiddels echter een verhoogde eindleeftijd, die vaak gekoppeld is aan de AOW-leeftijd. Werknemers hebben met een dergelijke verzekering geen ‘AOW-hiaat’. Als er sprake is van arbeidsongeschiktheid dan is er recht op een uitkering tot de AOW-gerechtigde leeftijd.
Er zijn echter ook werknemers waarbij de eerste ziektedag al geconstateerd was voordat al deze AOW-wijzigingen plaatsvonden. Zij kunnen net als de WAO’ers getroffen worden door een inkomensgat.

Omgekeerd kan ook
De AOW-leeftijd wordt vanaf 2020 minder snel verhoogd dan gepland dankzij de Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd. Het vreemde fenomeen doet zich daardoor voor dat een arbeidsongeschikte werknemer met een WIA-uitkering en aanvullende verzekeringsuitkering, eerder dan verwacht ‘terugvalt’ naar de lagere AOW-uitkering. Een WIA-hiaat door een vervroegde AOW-leeftijd; wat hebben we toch een bijzonder vak.

Deel dit artikel

+